Letíštní diorama (nové produkty) - Měřítko - 1:400