Letíštní diorama (nové produkty) - Varianta - s A380 Emirates "Tolerance"